Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.01.26

AZ ÁFA KIUTALÁSÁNAK HATÁRIDEJE 75 NAPRA NŐ!!!

Az újabb adómódosítások közül kiemelkedik az általános forgalmi adót érintő nem elhanyagolható módosítás, amely szerint az áfa-visszaigénylések esetében a kiutalásra rendelkezésre álló határidő:

 2012. február 1-jétől fő szabály szerint 75 napra nő.

 

A korábbi 30, illetve 45 napos kiutalási határidők bizonyos feltételek teljesítése esetében továbbra is fennállnak, ha az adózó az általános forgalmi adó áthárítására jogalapot teremtő minden ügylet - amelynek teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogát gyakorolja - számlá(k)ban feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette, vagy tartozása egészében más módon megszűnt. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy minden egyes számla - amely esetében a visszaigénylés fennáll -, kiegyenlítésének meg kell történnie. Amennyiben akár egy számla esetében nem történt meg a kiegyenlítés, akkor a kiutalás fő szabálya vonatkozik a teljes visszaigényelt összegre, ami 75 nap.
(Ez alapján az következik, hogy egy kisösszegű, akár 5.000,- Ft-os áfa tartalmú számla ki nem fizetése esetén is elesik a vállalkozó többmillió forint összegű áfa 45 napon belül történő kiutalásától is.)


A kiegyenlítéssel kapcsolatos feltétel fennállásáról az adózónak a bevallásban szükséges nyilatkozni, valótlan nyilatkozat esetében súlyos szankciókkal kell számolni, hiszen céges adózók esetében a mulasztási bírság a visszaigényelt adó összegének 5 százaléka, de legalább 500 ezer forint lesz.
 

További változás, hogy a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül a korábbi 500 ezer forintos kiutalási limit 1 millió forintra nő, ennek megfelelően az adózó az 1 millió forint alatti összegre 30 napon belül, e feletti kiutalások esetén pedig 45 napon belül számíthat, feltéve, hogy a fenti kiegyenlítésre vonatkozó új szabályok teljesülnek, illetve egy adóellenőrzés menete az adott időpontokat nem írja felül.
 

FONTOS! Ebből az életbe lépő szabályozásból következik, hogy a ki nem fizetett vagy vélhetően kifizetésre nem kerülő kisösszegű számlákat, nem a teljesítésként megjelölt időszakban hanem a konkrét pénzügyi rendezés hónapjába kell szerepeltetni az áfa bevallásban, így elkerülhető az, hogy egy kis összegű számla miatt két és fél hónapra csússzon a visszaigényelt áfa beérkezése.

Összefoglalva:

1) Amennyiben az adóalany 1 millió forint alatti összeg visszaigénylését szerepelteti a bevallásában, akkor a kiutalást 30 napon belül kell teljesítenie a hatóságnak, feltéve, hogy az adóalany minden olyan számláját teljes körűen kifizetette a bevallás benyújtásáig, amelyre adólevonási jogot alapított az adott bevallásban.

2) Ha az adóalany 1 millió forint vagy a fölötti összeg visszaigénylését szerepelteti a bevallásában, akkor a kiutalást 45 napon belül kell teljesítenie az adóhatóságnak, feltéve, hogy az adóalany minden olyan számláját teljes körűen kifizetette a bevallás benyújtásáig, amelyre adólevonási jogot alapított az adott bevallásban.

3) Amennyiben bármelyik olyan számla nem került teljes egészében kiegyenlítésre, amellyel kapcsolatban adólevonási jogot gyakorolt az adóalany az adott bevallásában, úgy a hatóságnak 75 napon belül kell az adót kiutalni.

Az adóbevallásban nyilatkozni kell, hogy az említett számlák teljes körűen kiegyenlítést nyertek-e vagy sem. Ha az adóalany tévesen nyilatkozik a számlák kiegyenlítéséről, viszont a kiegyenlítésre nem került maradéktalanul sor, úgy a magányszemély adózó 200.000 Ft, az egyéb adózó 500.000 Ft összegig bírságolható. 

 

Akit érdekel, annak némi támpont a módosítás hátterére:


Az Európai Unió Bírósága 2011. július 28-án kihirdetett ítélete szerint nem volt összhangban az európai uniós joggal a magyar áfaszabályozásnak az a része, amely kizárja a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa-visszatérítést. Ennek megfelelően a korábbi magyar szabályozás még 2011-ben módosításra került, ami becslések szerint 260 milliárd forinttal terhelte meg a 2011-es költségvetést. A korábbi szabállyal ellentétben így lehetőség nyílt a ki nem fizetett számlák áfatartalmának visszaigénylésére, ami - ismerve a külföldi és magyar tapasztalatokat - jelentős visszaélésekre ad lehetőséget, bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiemelten ellenőrzi a visszaigényléseket. Ennek tükrében születhetett meg az új szabály, bár kétségtelen, hogy adószakmai szemszögből az eddigi szabályozás is lehetővé tette a korábbi kiutalási határidők kitolását.

A 2012. február 1-jétől hatályba lépő új szabály több időt biztosít az adóellenőrzésre, így egy jogszerű visszaigénylés esetében, amennyiben a NAV az ellenőrzést a korábbi 45 napon túl zárta, és kifogással nem élt, az új szabály értelmében csak 75 nap elteltével jár majd az adózónak kamat. Ennél sokkal húsbavágóbb lesz, hogy a jogszerűen működő vállalkozások - akár a fordított adózás alá eső, már halál közeli állapotban lévő építőipar, vagy éppen az exportra termelő vállalkozások esetében - minden egyes beszerzés vonatkozásában az adott bevallási időszakban a számlák kiegyenlítését igazolni kell, ellenkező esetben az áfatartalmat 30, illetve 45 nappal hosszabb ideig kell majd finanszírozniuk. A jogszerűen működő vállalkozások részére, ismerve a gazdasági helyzetet, ez egy újabb pofon, ugyanakkor a szigorítás a feketegazdaság tekintetében indokolt lehet. Összességében a szabályozás a költségvetés részére finanszírozási szempontból lehet kedvező 2012-ben, bár összességében jelentős hatással nem járhat. Ami viszont nem elhanyagolható költségvetési szempontból, az a 2012. harmadik negyedéves áfa-visszaigénylés hatása, hiszen a kifizetések a 75 napos határidő figyelembe vételével már 2013-ra tolódhatnak.