Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.09.29

Egyszerűsített foglalkoztatás

2010. augusztus 1-én lépett hatályba az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló új törvény.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében:
• alkalmi munkára
• mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára
lehet munkavállalót foglalkoztatni.


Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.


Az alkalmi munkára egy naptári napon a foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg
• főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt
• egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt
• hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt
• húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát

A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a fel nem használt létszámkeret a következő évre nem vihető át.

Alkalmi foglalkoztatás esetén a munkáltató által fizetett közteher minden foglalkoztatott napra munkavállalóként 1.000 forint.

A közteher megfizetésével mentesül a munkáltató a társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. Nem kell Szja-előleget sem vonni.
A munkavállalót sem terheli semmilyen járulék és adófizetési kötelezettség.


Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.


Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.


Ha a munkáltató és a munkavállaló alkalmi munkára és idénymunkára is létesít egymással munkaviszonyt, akkor ezek együttes időtartama sem haladhatja meg az évi 120 napot.
2010-ben az új törvény hatálybalépéséig az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásban és egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött napok számát az új törvény szerinti időtartamok számításánál nem kell figyelembe venni.


Idénymunka esetén a munkáltató által fizetett közteher minden foglalkoztatott napra munkavállalóként 500 forint.


A közteher megfizetésével mentesül a munkáltató a társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. Nem kell Szja-előleget sem vonni.


A munkavállalót sem terheli semmilyen járulék és adófizetési kötelezettség.


Az adóhatósághoz történő előzetes bejelentés nem változott.