Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.08.24

GYED EXTRA

2014. január 1-től a fiatal anyák a gyermekük egyéves korától akár teljes munkaidőben is munkát vállalhatnak, közben tovább jár nekik a GYES vagy GYED.

 

Ha a munkát vállaló anya keresőképtelen állományba kerül, a GYED és GYES folyósítása mellett munkaviszonya tekintetére egyben táppénzes ellátásra is jogosult.

Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel a 2013. évben született gyermeke után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor a 2014-ben született másik gyermeke jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.

 

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj (2014.12.31-ig terhességigyermekágyi segély volt a neve) időtartam lejártát követő naptól a megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltését követően további 1 évig jár.

 

A megállapított gyermekgondozási díj havi összege:

· a naptári napi alap 70 %-a, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a (a minimálbér 2015.01.01-től 105.000 Ft/hó)

 

Akkor is jár a gyermekgondozási díj, ha az anya a munkavégzés miatt az egy évesnél idősebb gyermekét bölcsödébe, illetve családi napközibe helyezi el, vagy házi gyermekfelügyelő gondoskodik a gyermekről.

 

Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel (un. főiskolás gyed):

· gyermekgondozási díjra a fő szabályok szerint azért nem jogosult, mert a szülést megelőző két éven belül nem volt 365 napon át biztosított, de

· a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe

· a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik

· a gyermeket saját háztartásában neveli

· magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel

 

A megállapított gyermekgondozási díj ebben az esetben a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

A megállapított gyermekgondozási díj havi összege:

· a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (ez az összeg 2015-ben 105.000 Ft/hó) 70 %-a

 

· a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (ez az összeg 2015-ben 122.000 Ft/hó) 70 százaléka