Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.08.24

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

Kiegészítő tevékenységet folytatónak az az egyéni, illetve társas vállalkozó minősül, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

 

 

Saját jogú nyugdíjasnak minősül az a természetes személy:

(aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.), illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával meghatározott)

 

· saját jogú nyugellátásban

· a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben

· Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

· a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi, nyugdíjban részesül

 

 

Saját jogú nyugellátásnak minősül:

· öregségi nyugdíj

· rehabilitációs járadék (törvényi rendelkezés miatt már nem állapítható meg)

 

 

Öregségi nyugdíj a meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás.

 

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik (Tny. 18. § (2a).

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a 2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülő személynek - felülvizsgálat elvégzése nélkül - az ellátás hatósági döntésben megállapított időtartamáig a rehabilitációs járadékot továbbfolyósítja.

 

 

Kereseti korlát kiegészítő tevékenységű vállalkozónál

 

Azoknak a vállalkozóknak, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt részesülnek ellátásban, a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelmük éves szinten nem lehet több, mint a tárgyév első napján érvényes minimálbér 18 szorosa (ez 2015-ben 105.000 * 18 = 1.890.000 Ft).

 

Fontos tudni, hogy pl. a nők 40 éves szolgálati idő megszerzésére tekintettel év közbeni nyugdíjazása esetén is érvényes az éves 1.890.000 Ft korlátmaximum.

 

 

Ezek az ellátások:

· a 2012. január 1-je előtt folyósított előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj

· korkedvezményes nyugdíj

· korengedményes nyugdíj

· bányásznyugdíj

· ún. „művész" nyugdíjat „felváltó" korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság

· nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíj

 

 

Kiegészítő tevékenységet végző vállalkozások járulék- és egyéb adófizetési fizetése

 

 

· Szja szerint adózó egyéni vállalkozónál, társas vállalkozónál

A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó az elszámolt jövedelméből 10 %-os nyugdíjjárulékot fizet, az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozás havi 6.930 egészségügyi szolgálati járulékot fizet (2015. évi adat).

 

· KATA szerinti adózás esetén

A nem főfoglalkozású kisadózóként bejelentett személy 25.000 Ft/hó összegű tételes adót fizet.

 

· Átalányadózó egyéni vállalkozó

Az átalányban megállapított jövedelem alapján 10 %-os nyugdíjjárulékot és havi 6.930 egészségügyi szolgálati járulékot fizet.

 

· EVA szerint adózó egyéni vállalkozó esetén

Az EVA alap 10 %-a után 10 %-os nyugdíjjárulékot és havi 6.930 egészségügyi szolgálati járulékot fizet.