Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.07.01

Mezőgazdasági munkakör után igénybe vehető adókedvezmény

A NAV által kiadott tájékoztató alapján az alábbi kedvezmények vehetők igénybe 2015. július 1-től:

 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2015. évi LXI. törvény nyomán 2015. július 1-jétől további kedvezménnyel bővül a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevételének lehetősége.

 

A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti munkavállalók esetében a munkáltatók a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény mértéke a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka, amely az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

 

A kedvezménnyel érintett munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása esetén a munkáltató által igénybe vehető kedvezmény összegét a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkenteni kell.

 

Figyelem!

Ha a kifizető a munkavállalót az adómegállapítási időszak egy részében nem vagy nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan kedvezményt nem érvényesíthet!

 

Azon hónapok tekintetében, amelyben a munkavállaló a 25. és 55. életévét betölti, a kedvezmény ugyancsak nem vehető igénybe, tekintettel arra, hogy a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti munkavállalók után más jogcímen járó kedvezmény ekkor még, illetve már érvényesíthető.

 

A kedvezmény a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó foglalkozás (ilyen különösen a szántóföldinövény-termesztő, a bionövény-termesztő, a zöldségtermesztő, a szőlő-, gyümölcstermesztő, a dísznövény virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő, a gyógynövénytermesztő, a szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és –tenyésztő, a baromfitartó és –tenyésztő, a méhész, a kisállattartó és –tenyésztő), a 7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója, és a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője munkakörben foglalkoztatott után érvényesíthető.

 

Eredeti tájékoztató elérhető ezen a linken:

 

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szocialis_hozzajarulasi_ado/Tajekoztato_a_mezogaz20150624.html?query=szoci%C3%A1lis+hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1si+ad%C3%B3+mez%C5%91gazdas%C3%A1g