Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.19

Nonprofit feladatok 2015. május

1. Nonprofit szervezetek beszámoló készítése és letétbe helyezése:

A civil szervezetek kötelesek az üzleti évről készült beszámolóikat az azt jóváhagyó testületük elé terjeszteni, és elfogadtatni. A szervezetek -közhasznú besorolásuktól függetlenül ! - beszámolója elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, aminek természetesen összhangban kell állnia a beszámoló adataival. Ezt a mellékletet is el kell fogadnia a legfőbb szervnek.

A képviseletre jogosult személy vagy személyek által aláírt beszámolót, közhasznúsági mellékletet, és amennyiben kell az ezek felülvizsgálatáról készült könyvvizsgálói jelentést letétbe kell helyezni és közzé kell tenni.

1.1. Országos Bírósági Hivatal:

- közhasznú jogállású szervezetek kizárólag elektronikus úton (ügyfélkapu)

- nem közhasznú szervezetek választhatják a papír alapú beküldést is.

Közzétételi díjat egyik esetben sem kell fizetni.

Egyszeres illetve kettős könyvvitelt vezető szervezeteknek két egymástól különböző nyomtatvány került elkészítésre amelyek az alábbi honlapról tölthetők le:

 

Egyszeres könyvvitel:   http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-eljaras-nyomtatvanyok/141

Kettős könyvvitel:          http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-eljaras-nyomtatvanyok/142

 

Nem kötelező, bár csatolhatók:

-jegyzőkönyv,

- határozat,

- kiegészítő szöveges jelentés.

Kötelezően csatolandó viszont: egy meghatalmazás aláírt, eredetiben beszkennelt változatát, de csak abban az esetben, ha nem a szervezet vezetője helyezi letétbe a beszámolót.

Azok a civil szervezetek, amelyek saját honlappal is rendelkeznek, azoknak a honlapon is meg kell jelentetni a beszámolót, és a közhasznúsági mellékletet is.

1.2. Céginformációs szolgálat:

A nonprofit gazdasági társaságok a szokásos módon az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé tesznek eleget a beszámolójuk közzétételi kötelezettségének. Amennyiben szükséges akkor itt is csatolni kell, a közhasznúsági mellékletet is.

Ez a közzététel költségtérítéses.

 

2. Társasági adó

További feladat a társasági adóbevallás vagy az azt helyettesítő nyilatkozat elkészítése leadása. A civil szervezetek és más nonprofit szervezetek az adóévben elért bevételeikről készítenek számvetést, de abban az esetben, ha az adóévben nem volt vállalkozási tevékenységből bevétele, illetve ehhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el, akkor a társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot tehet. Ez a nyomtatvány a TAONY. 

Minden más esetben a szokásos, jelenleg a 1429 számú nyomtatványon kell elkészíteni a társasági adóbevallást, abban az esetben is, ha nem keletkezik társasági adó fizetési kötelezettsége a szervezetnek.

 

3. Elszámolás a 2014. évben felhasznált 1%-os felajánlásokkal:

Abban az esetben ha ilyen jellegű felhasználás történt akkor erről a 13KOZ nyomtatványon tehetik meg. Ez az elszámolás tulajdonképpen egy folyamatos feladat, mert annak a szervezetnek a 2013-ban, vagy az ezt megelőző években kiutalt, de a 12KOZ nyomtatványban tartalékolt összegként kimutatott, 2014-ben illetve 2013-ban (a kiutalást követően) felhasznált összegről is a 13KOZ számú nyomtatványon kell beszámolni 2015. május 31.-ig. 

Ezt az elszámolást azoknak is be kell nyújtani, akiknek ugyan 2013-as évben nem érkezett felajánlás, de korábbi kiutalásokból tartalékaik maradtak, és azt felhasználták, vagy esetleg tovább tartalékolják.