Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.01.04

PÉNZTÁRGÉPEK NYILVÁNTARTÁSA, ELLENŐRZÉSE

 

Az új típusú, online kommunikációra képes elektronikus memóriás pénztárgépekre való áttérés anyagi megterhelést okozhat a pénztárgépet üzemeltető vállalkozásoknál, ennek enyhítése érdekében a Kormány közvetlen támogatást nyújt az új pénztárgépek beszerzéséhez, ennek részletszabályait NGM rendelet fogja tartalmazni (a rendelet és a támogatás formája még nem jelent meg!)

Az új adatforgalomra képes pénztárgépek beszerzési ára adott lesz, viszont ehhez mindenképpen figyelembe kell még venni az adattovábbítás havi kültségét is, amelyre csak előzetes tájékoztatók vannak, mint például az alábbi :

"A havi adatforgalmat előre láthatóan egy GPRS-alapú adattovábbító eszköz küldené a NAV szervereinek egy zárt vonalon keresztül. A szakember szerint akár a nyugtánkénti adattovábbítást, akár a nap végit választja a kormány, a kommunikáció havi költsége akkor is hozzávetőleg 800 forintból kijön, de legfeljebb 1000 forintig terjedhet."

Remélhetőleg ettől nem lesz magasabb a költsége egyetlen vállalkozásnak sem.

 

Pénztárgépek nyilvántartása, ellenőrzése

Az Adózás rendjéről szóló törvénybe új szakaszok kerülnek be, amelyek a pénztárgépekkel kapcsolatos új követelményeket, a szervizelést és a szabályoknak megfelelés ellenőrzését rögzítik.

Adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta kibocsátására az a pénztárgép, taxaméter felel meg, amelynek forgalmazását a jogszabályban meghatározottak szerint engedélyezték, és amelyet nyilvántartásba vett szerviz érvényes műszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze helyezett üzembe.

A forgalmazási engedély kiadásáért, módosításáért, kiterjesztéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Pénztárgép, taxaméter szervizelését csak nyilvántartásba vett szerviz végezheti érvényes műszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze útján.
Szerviz az az egyéni vállalkozó vagy szervezet, aki vagy amely a szervizek – állami adóhatóság által vezetett – nyilvántartásában szerepel. Szervizként való nyilvántartásba vételét az állami adóhatóságnál az az egyéni vállalkozó vagy szervezet kérelmezheti,

  • a) akinek vagy amelynek nincs 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 0 millió forintot, egyéni vállalkozó esetében 1 millió forintot meghaladó adótartozása,
  • b) aki vagy amely megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • c) aki vagy amely e tevékenységét az állami adóhatóság felé szabályszerűen bejelentette.

Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének további feltétele, hogy nem áll szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és nem áll más szerviz alkalmazásában.

A pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket – a kötelezettség fennállása alatt és az azt követő ötödik év végéig – az állami adóhatóság ellenőrzi.
Az adóhatóság az üzemeltető, a forgalmazó, a szerviz vagy más személy ellenőrzésekor talált pénztárgépet vizsgálat céljából átvételi elismervény ellenében legfeljebb 15 napra bevonhatja, amennyiben a pénztárgéppel visszaélés gyanúját észleli, és a tényállás másként nem tisztázható. A bevonás időszaka alatt az adózó a nyugta kibocsátási kötelezettségét vagy másik pénztárgépével vagy kézi úton előállított nyugtával teljesíti.

Ha az ellenőrző vizsgálat eredményeként azt állapítják meg, hogy a pénztárgép nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek és ez befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat és a hiba, hiányosság nem küszöbölhető ki, vagy azt az arra kötelezett az előírt határidőn belül nem teljesíti, az engedélyező hatóság határozattal előírja a pénztárgép leadását. A leadott pénztárgépet az engedélyező hatóság megsemmisíti és erről az állami adóhatóságot értesíti.

 

Áfa: gépi nyugták elektronikus ellenőrzése

Az áfa törvénybe bekerül, hogy a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól – kivéve a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adatairól, így különösen nevéről, címéről, adószámáról – az adóalany rendszeresen adatszolgáltatást teljesít a NAV-nak (ennek részleteit külön jogszabály fogja rendezni).

Külön jogszabály rendezi majd azt is, hogy a pénztárgép működését hogyan ellenőrzi és felügyeli a NAV elektronikusan, közvetlen adatlekéréssel. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének azonosítóit azonban nem kapcsolhatja össze a pénztárgép üzemeltetőjének adataival.

A törvénymódosítás azonban annak a lehetőségét is megteremti, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakhatósági véleménye alapján a közvetlen adatlekérdezés alól az állami adóhatóság felmentést adhasson.