Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.20

Részletfizetés, és időszakos elszámolás teljesítési idejének változása

2015. július 1-től módosuló szabályozás a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatást nyújtó, és az ilyen szolgáltatást igénybe vevő adóalanyokat érinti.

 

Fő szabály: Ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, az Áfa tv. szerinti teljesítési nap az a nap, mely napon az ellenérték megtérítése esedékes (fizetési határidő).

 

E fő szabálytól eltérően, ha a felek a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásról:

  • időszakonkénti elszámolásban vagy
  • időszakonkénti fizetésben állapodnak meg, vagy
  • a szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg

 

akkor, a teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

 

Amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó:

  • ellenérték megtérítésének esedékessége és
  • a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi

 

a teljesítés napja a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja.

 

Amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik:

  • az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége
  • de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap

 

a teljesítés napja.

 

Példák:

1.

A 2015.08. havi könyvviteli szolgáltatás számlázása 2015.08.23-án történik, a fizetési határidő 2015.08.28.

A teljesítés napja 2015.08.31. (a teljesítéssel érintett időszak utolsó napja)

2.

A 2015.09. havi könyvviteli szolgáltatás számlázása 2015.08.10-án történik, a fizetési határidő 2015.08.25.

A teljesítés napja 2015.08.10. (a számla kibocsátásának napja)

3.

A 2015.08. havi könyvviteli szolgáltatás számlázása 2015.08.10-án történik, a fizetési határidő 2015.09.25.

A teljesítés napja 2015.09.25. (az ellenérték megtérítésének esedékessége)

4.

A 2015.08. havi könyvviteli szolgáltatás számlázása 2015.08.10-án történik, a fizetési határidő 2015.10.05.

A teljesítés napja 2015.09.30. (az esedékesség megtérítésének napja, de legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap)

 

Az új rendelkezést olyan esetben kell alkalmazni először, amelynél:

  • az időszak kezdő napja és
  • a fizetés esedékessége is

 

2015. június 30-át követő időpont [Áfa tv. 58/A. §; 296. §]

 

Példák:

1.

A 2015.06 - 07. havi könyvelési díj számlázása 2015.07.10-én történik, a fizetés határideje 2015.07.25.

A teljesítés időpontja 2015.07.25. (régi szabály)

2.

A 2015.07 - 09. havi könyvelési díj számlázása 2015.07.10-én történik, a fizetés határideje 2015.07.25.

A teljesítés időpontja 2015.07.10. (új szabály: a számla kiállításának napja)

Az eddigiekben felsorolt változások és példák az Online könyvelői praktikum segítségével jöttek létre. Az általuk készített szakmai hírlevél nagyban segíti munkánkat.

További hasznos információkat és segítséget az alábbi linken is találnak ezzel kapcsolatban:

http://online.kpr.hu