Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.04.23

SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az ÁFA törvény 168, 169. §-a tartalmazza tételesen, viszont sokak számára nehezen értelmezhető ez a jogi nyelvezet. Így kicsit közérthetőbben mindez, a következőképp hangzik:

 Minden számlán az alábbi adatokat kötelező feltüntetni:

- számla kibocsátás kelte

- számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja

- számlakiállító neve, címe, adószáma

- vevő neve, címe

- értékesített termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, nettó egységára (adó nélküli értéke)

- számla nettó értéke (adó nélküli értéke)

- az ÁFA százaléka és értéke

 

Esetfüggő kötelező tartalmi elemek:

- "Kisadózó" szöveg feltüntetése, ha a számlakiállító KATA (kis adózók tételes adója) szerint adózik

- számlakiállító közösségi adószáma, amennyiben EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz

- vevő adószáma  (külföldi vevő esetén közösségi adószám), amennyiben fordított áfa-s számlát állít ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz vagy amennyiben a számla ÁFA értéke eléri a 2 millió forintot és a számlát kiállító és a vevő is belföldi

- számla teljesítésének napja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás keltétől

- alkalmazott árengedmény, amennyiben azt az egységár nem tartalmazza

- adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás vagy más utalás (pl. ÁFA kulcs neve) arra, hogy az értékesített termék/szolgáltatás mentes az adó alól

- devizás számla esetén, az ÁFA értéke forintban átszámolva (akkor is, ha az 0 Ft), illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyam

- "pénzforgalmi elszámolás" kifejezés feltüntetése, ha az adóalany a pénzforgalmi adózási módot választotta

- "önszámlázás" kifejezés feltüntetése, ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki

- "fordított adózás" kifejezés feltüntetése fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)

- EU-n belül, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszközre vonatkozó technikai adatok (259. § 25. pont)

- "különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák" kifejezés feltüntetése utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén

- "különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek" kifejezés feltüntetése használt ingóság értékesítése esetén

- "különbözet szerinti szabályozás - műalkotások" kifejezés feltüntetése műalkotás értékesítése esetén

- "különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek" kifejezés feltüntetése gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén

- pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma, amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője (pl. könyvelő) állította ki

 

Opcionálisan (nem kötelezően!) feltüntethető adatok:

- értékesített termék/szolgáltatás besorolási jelölése pl. VTSZ / SZJ / TESZOR szám, stb.

- fizetési mód

- fizetési határidő

                 

Számlázás szabályai  2013.évben

A számlázásra vonatkozó szabályokat az ÁFA törvény X. fejezete taglalja részletesen, illetve a NAV minden évben közzé teszi honlapján a témával kapcsolatos összefoglalót. Az alábbi linken a teljes útmutató elolvasható:

http://www.nav.gov.hu/data/cms284438/18._fuzet___A_szamla__nyugta_kibocsatasanak_alapveto_szabalyai_2013.pdf

 Számlázó program használata esetén az alábbiakra kell vigyázni:

 - Számla kelte: A számlán a számla keltének mindig annak a napnak kell lennie, amikor Ön a számlát kiállítja. A számla kelte elméleti esetben tehát sem múltbéli, sem jövőbeli dátum nem lehet. Sokan azonban tévhiteken alapulva trükköznek a számla kelte dátumozásánál és múltbéli időpontot adnak meg, pedig a számla keltének semmilyen jelentősége nincs, így teljesen felesleges ezzel bárkinek csalni. Könyvelés és ÁFA bevallás szempontjából a számla teljesítésének időpontja a mérvadó, ami pedig lehet múltbéli és jövőbeli dátum is. Amennyiben ez sem győzte meg, úgy jó ha tudja, hogy a számla szigorú számadású bizonylat, így a számla kelte sosem lehet korábbi, mint a legutóbbi kiállított számla keltének dátuma.

 - Számla sorszáma: Azonos cégnév alatt tilos azonos sorszámmal számlát kiállítani! Amennyiben Ön több számítógépen, egymástól teljesen függetlenül (nem hálózatba kötve) számítógéppel állítja ki számláit, úgy minden gépen/telephelyen állítsa be a számlázó programban a számla sorszámozása előtt feltüntetendő előtagot! (pl. egyik telephelyen A2013/00001, másik telephelyen B2013/00001). Az előtag beállításával tud arról gondoskodni, hogy a különböző gépeken/telephelyeken kiállított számlák külön tartományban kapják a sorszámot, így teljes biztonsággal elkerülheti, hogy azonos cégnév alatt azonos sorszámmal állítson ki számlát. A számla sorszáma bármilyen formátumú lehet (tehát még az évet sem kötelező tartalmaznia), lényeg, hogy cégen belül egyedileg azonosítsa a számlát.

 - Számla módosítása:  Már kiállított (sorszámmal rendelkező) számla tartalmilag nem módosítható! Két lehetősége van a javításra:

1. A számla érvénytelenítéséhez állítson ki érvénytelenítő (storno) számlát, majd állítson ki egy új számlát a kívánt tartalommal, így összesen három számla keletkezik: rossz, rossz stornója, jó számla.

2. A számlát egy lépésből helyesbítheti, ha egy új (helyesbítő) számlát állít ki, ami tartalmilag hivatkozik az elrontott számlára, így összesen csak két számla keletkezik: rossz és a helyesbítő.

 - Számla aláírása: A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes! Ez a szabály teszi egyébként lehetővé azt is, hogy a számlát egyszerűen akár e-mailben is átküldheti a vevőnek, a vevő így kinyomtathatja azt, Ön pedig megspórolhatja a postaköltséget.

 - Előleg számlázása: 2004. májusában megszűnt az előleg számla, mint önálló bizonylat. Előleg számlázása esetén állítson ki egy hagyományos számlát, ahol az értékesített termék neve az legyen, hogy "Előleg" és közvetlen alatta a megjegyzésként tüntesse fel, hogy az előleget milyen termékkel/szolgáltatással kapcsolatban számlázta ki a vevő részére.

 - EU-s ügyfélnek történő számlázás ÁFA nélkül: Csak akkor számlázhat ÁFA felszámítása nélkül EU-s ügyfélnek, ha Ön is és a vevő is rendelkezik érvényes közösségi adószámmal! Ilyen számla esetén a számlán kötelező feltüntetni, az eladó és a vevő közösségi adószámát, az ÁFA értékét forintban átszámolva (akkor is, ha az 0 Ft), illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyamot. Amennyiben a külföldi vevő nem rendelkezik közösségi adószámmal, úgy az ÁFA-t mindenképp fel kell neki számítani, nem mentség az, hogy a vevő EU-s országba tartozik.

 - Számla nyelve: A számlát a magyar nyelven kívül bármilyen élő idegen nyelven is kiállíthatja, de ilyenkor javasolt a magyar fordítás feltüntetése (kétnyelvű számla). Az adóhatóság az angol, német vagy francia nyelven kiállított számlákat is elfogadja, de ha ettől eltérő idegen nyelvet használ, akkor egy ellenőrzés során kérhetik Öntől a számla fordítóiroda által elvégzett hiteles fordítását.

 - Egyszerűsített számla: A számla egyszerűsített adattartalommal is kiállítható, de csak akkor, ha a gazdasági esemény a számla kiállításkor megvalósul (pl. készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén). Ilyenkor a számlán a bruttó végösszeget kell feltüntetni és az ÁFA összeg helyett a bruttó összeg ÁFA tartalmát kell százalékosan meghatározni (figyelem, ez nem egyenlő az alkalmazott ÁFA kulcs százalékával!).

- Elektronikus számla: Papír használata nélkül is kiállíthat számlákat, de az ilyen elektronikus számlák esetében kötelező a számlákat minősített elektronikus aláírással ellátni vagy a számlákat egy speciális elektronikus adatcsere-rendszerben (EDI) létrehozni és továbbítani. Nagyon fontos, hogy az elektronikus számlázás alkalmazása esetén a vevő előzetes (jellemzően írásos) beleegyezése szükséges.

 - NAV megfelelőségi nyilatkozat számlázó programhoz: A NAV nem vizsgál be egyetlen számlázó programot sem (mely konkrétan a NAV honlapján is szerepel információként), már csak azért sem, mert a számlázó programokból folyamatosan újabb és újabb verziók jelennek meg, így azon kívül, hogy ez nem tartozik az adóhatóság körébe, lehetetlen feladat is lenne. Éppen ezért a NAV a szoftverfejlesztőket arra kötelezi, hogy minden egyes eladott számlázó programhoz a vásárló nevére szóló megfelelőségi nyilatkozattal lásson el, ami szavatolja a program jogszabályoknak megfelelő működését. A vásárlónak külön nem kell lejelenteni a számlázó program vásárlását az adóhivatal felé.